“คาร์กิลล์มีทส์”ร่วมกับ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)&มหาวิทยาลัยบูรพา(วิทยาเขตสระแก้ว)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มอบวัตถุดิบและอุปกรณ์ ส่งเสริมให้น้องๆในการทำอาหารเอง พร้อมจัดส่งวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ณ โรงแรมชาโตเดอ เขาใหญ่ ปากช่อง นครราชสีมา

- Advertisement -

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว ) จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเกษตรอาหารกลางวัน ณ โรงแรมชาโตเดอ เขาใหญ่ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีครูผู้ดูแลโครงการและผู้บริหารทุกภาคส่วนร่วมเข้าร่วมเป็นจำนวน 100 ท่าน จากโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมาทั้งหมด 43 แห่ง กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันพัฒนารูปแบบกิจกรรมและเทคโนโลยีของโครงการให้สามารถเสริมสร้างทักษะและนวัตกรรมทางการเกษตรให้กับเยาวชน สร้างผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำไปใช้บริโภคเป็นอาหารกลางวัน นำรายได้หมุนกลับเข้ามาในโครงการฯ รวมถึงขยายผลด้วยการนำรายได้ไปทำกิจกรรมทางการเกษตรใหม่ ๆ ให้โรงเรียนได้อย่างยั่งยืน โครงการเกษตรอาหารกลางวัน เริ่มจากการนำผลิตภัณฑ์ของคาร์กิลล์ ไปมอบให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสระบุรี เพื่อให้เด็กๆ ได้รับสารอาหาร และโปรตีนอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นโครงการฯ ได้ต่อยอดเพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีและยั่งยืนให้แก่เด็ก ๆ คาร์กิลล์จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีวัตถุดิบในการทำอาหารเอง ด้วยการมอบวัตถุดิบ อุปกรณ์ และส่งวิทยากรไปอบรมความรู้ด้านการเกษตรให้น้อง ๆ ส่งเสริมให้เด็กๆ มีอาหารกลางวันที่ดี มีคุณภาพ อาทิ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงเห็ด การเลี้ยงปลา และการเลี้ยงไก่ไข่ โดยผลผลิตที่ได้จะถูกนำไปประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน และยังสามารถจำหน่ายให้กับชุมชนโดยรอบ ก่อให้เกิดรายได้หมุนกลับเข้ามาในโครงการฯ จึงทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการทั้งหมด 43 โรงเรียน รวมนักเรียนที่ได้รับผลประโยชน์กว่า 6,300 คน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ