สพป.สระบุรี เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาตามโครงการพัฒนาส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม SVG โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดอบรม การจัดโครงการครั้งนี้จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัย นักเรียนห่างไกลจากปัญหายาเสพติด นางวาสนา พรมเสน นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ ผู้กล่าวรายงานกล่าวว่า การจัดการอบรมตามโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด มีความตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยได้รับเกียรติจากทีมคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์ นำโดยนางสาวจริญญา ไทยแท้ (พี่แจน) นักจิตวิทยาอิสระ
นายภาคิน ธรรมวุฒิโชติ (โค้ชตุ้ย)
นางสาวนัฏฐนันท์ ธรรมวุฒิโชติ (โค้ชแยม)
นางสาวชัชวรรณ หาญฤธากร (ปุ้ย) วิทยากรกระบวนการ
ส.ต.อ.ธนกร จงใจรักษ์ (เฟริร์ส) วิทยากรต้นแบบ โครงการแดร์ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมตามโครงการครั้งนี้ ในการนี้นายกฤตนน กุศลส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ได้มอบหมายให้นายธนชาต เจริญสุข ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) นำคณะสภานักเรียนโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ปัจจุบันศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 6 คน ได้แก่ ด.ช.ราชศักดิ์ แซ่โต๋ว ประธานนักเรียน ด.ช.อลงค์กร แสงบุญไทย ด.ช.พีรพัฒน์ พันพุฒิ ด.ญ.จันจิรา สินทรา ด.ญ.มณทิรา โพธิ์ทอง และ ด.ญ.กัญญาณัฐ ทองระย้า

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ