สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี & อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก กำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้สิ้นซาก

- Advertisement -

วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ โดมอเนกประสงค์วัดหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี นาย กิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มี นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าพระลาน คณะผู้บริหาร บจก.ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดสระบุรีปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยให้ยึดหลักในการปฏิบัติดังนี้คือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันยุงกัดทุกบ้าน ต้องการจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านตนเองบริเวณที่ ขังน้ำ โอ่งน้ำ แจกัน ให้ใส่ทรายอะเบท หรือ เลี้ยงปลาหางนกยูง กำจัดขยะยางรถยนต์เพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และแนะนำการปฏิบัติของประชาชน เพื่อให้เกิดผลในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันยุงกัด ส่วนกรณีเกิดโรคต้องรู้เร็วและแจ้งโรคเร็วโดยเมื่อบุคคลในบ้านป่วยเป็นไข้กินยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเพื่อรักษาป้องกัน การรักษาช้าอาจเสียชีวิต แนวทางการป้องกัน บ้าน เกิดโรคเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครสาธารณสุขเมื่อได้รับแจ้งโรคต้องควบคุมโรคโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง โดยทำลายแหล่งยุงลายในบ้าน ละแวกบ้านใกล้เคียงพ่นสารเคมีทำลายตัวแก่และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อาศัยของยุง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนทำงานเป็นทีมเพื่อกำจัดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้หมดไป เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานในบ้าน และ ความปลอดภัยของประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านการบูรณาการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกระดับให้ปบอดภัยกันทั่วทุกคน ทุกหมู่บ้าน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ