จังหวัดสระบุรี แถลงข่าว เตรียมจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงจ้าวแห่งลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12 ~13 สิงหาคม 2566 นี้ ณ ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดงานแถลงข่าว งานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี , นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ , นายกสิเดช จารุเพ็ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี , นายวิจักษ์ โพธิ์ใบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ การ เตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลำน้ำป่าสัก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12- 13 สิงหาคม 2666 ซึ่งการแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าสัก ชิงถ้วยพระราชทานฯ ก็เป็นหนึ่งในหลายสนามแข่งเรือที่มีนักท่องเที่ยวและทีมเรือจากจังหวัดต่าง ๆ สนใจเดินทางมาร่วมชมและส่งทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ในปีนี้มีทีมเรือดัง ๆ เรือแชมป์จากจังหวัดต่าง ๆ ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย, ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย และประเภทเรื่อยาวเล็ก 30 ฝีพาย อาทิ เรือจากจังหวัดพิจิตร, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดเพชรบุรี,จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดอุดรธานี ,จังหวัดหนองคาย, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดชลบุรี,จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ มี เทพนรสิงห์ 88 จังหวัดสระบุรี เจ้าแม่ประดู่ทอง จังหวัดชลบุรี สิงห์ปทุม จังหวัดปทุมธานี พรพ่อปู่ขุนดาบ จังหวัดสระบุรี พญาชาละวันสิงห์ลิโอ จังหวัดพิจิตร ศรีสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พรวิชิตเทพองค์อินทร์ จังหวัดพิษณุโลก พรปู่กลมจังหวัดหนองคาย ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ มี จักรนารายณ์ จังหวัดสระบุรี เจ้าแม่ประดู่เงิน จังหวัดชลบุรีสิงห์ปทุม จังหวัดปทุมธานี แม่แสงมณีจังหวัดสระบุรี ชาละวันสิงห์ลีโอ จังหวัดพิจิตร พรวิชิตสิงห์ไสวจังหวัดพิษณุโลก กาพสินธ์นาวาจังหวัดกาพสินธุ์ พรปู่กลมจังหวัดหนองคาย ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ มี สุวรรณเลขาจังหวัดสระบุรี แม่เหลืองทอง จังหวัดสระบุรี คนสวยเมืองเก่า จังหวัดสระบุรี แม่โขงเอกนาวา จังหวัดนครปฐม คนสวยเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี ฉัตรชัย จังหวัดนครสวรรค์ หมื่นไวยวรนาท จังหวัดนครสวรรค์ เพชรพิมาย วีทีสปอร์ต จังหวัดนครราชสีมา เทพโกศล จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าย่ามณีนาวา จังหวัดอุดรธานี ท้าวขุนศรี ขุนพัน จังหวัดอุบลราชธานี สิงห์อีสาน จังหวัดหนองคาย และไฮไลท์จะอยู่ที่

ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 นี้ ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศในแต่ละประเภท โดยจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รับชมการถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันผ่านทาง Facebook Live ไทยลองโบท และถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566เวลา 14.30 – 16.30 น. ทางช่อง ททบ.5 SD การแข่งขันเรือยาวประเพณีจ้าวลำน้ำป่าสัก ณ ลำน้ำป่าสัก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมเป็นการแข่งขันเนื่องในงานประเพณีในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น งานทอดกฐิน วันออกพรรษาหรือช่วงว่างเว้นจากการทำนา ซึ่งชาวบ้านก็จะมาฝึกซ้อมแข่งเรือกัน ต่อมาวิถีชีวิตของชุมชนเปลี่ยนไปทำให้การแข่งขันเรือยาวจึงได้หยุดไปชั่วระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งเมื่อปี 2525 เนื่องในงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดสมุห์ประดิษฐาราม และเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินธิ์ 200 ปี และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และครั้งนี้เป็นปีที่ 25 กระทั่งมีการพัฒนายกระดับการแข่งขันจากการแข่งขันเรือท้องถิ่นจนเป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญที่จัดการแข่งขัน เพื่ออนุรักษ์ รักษาและสืบทอดประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสระบุรี เสริมสร้างความรักสามัคคีในท้องถิ่น รวมไปถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ อำเภอเสาไห้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงขอเชิญร่วมงาน “การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566 ณ ลำน้ำป่าสัก ศูนย์แข่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบกับกิจกรรมภายในงาน ชมการแข่งขันเรือยาว ประเภท 55, 40, และ 30 ฝีพาย จากฝีพายทั่วประเทศและ ประเภท VIP 10 ฝีพาย จากทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ริม 2 ฝั่งแม่น้ำป่าสัก พร้อมการเดินแบบผ้าไทยการกุศล “ผ้าไทย ใส่ไปวัด” เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเสาไห้ พร้อม ชม ช้อป ชิม สินค้า OTOP ร้านค้าชุมชนและอาหารท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ