มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก และเทศบาลตำบลท่าลาน ร่วมประชุมพัฒนาคณะทำงาน ในการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็ก ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก และ เทศบาลตำบลท่าลาน ได้ให้การต้อนรับ นางสาวนางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ นางสาวสุทธินี นุชนารถ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมพัฒนาคณะทำงานในการปกป้องคุ้มครองเด็ก (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและโรงเรียน) ณ หอประชุมอดิเรกสาร วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จัดโดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้ตำบลและโรงเรียนมีระบบกลไกการคุ้มครองเด็ก และการดำเนินการปกป้องคุ้มครองเด็ก ภายใต้การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ซึ่งเทศบาลตำบลท่าลาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์ ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลท่าลาน และมีคณะทำงานปกป้องคุ้มครองเด็กระดับตำบล เพื่อให้ชุมชนมีความเข็มแข็งมีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป กล่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ได้แก่หน่วยงานราชการ คณะครู สภาเด็กและเยาวชน อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ