บิ๊กโจ๊ก รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประชุมความคืบหน้าการดำเนินการคดีพี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี พบเด็กเป็นเหยื่อถูกทำร้ายตบตี~เชือกมัด~ขังในห้องน้ำสูงถึง 46 ราย

- Advertisement -

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประชุมความคืบหน้าการดำเนินคดีพี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี โดยมีนายกิตติศักดิ์ ธีรวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผบก.ภ.จว.สระบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม บิ๊กโจ๊กประชุมความคืบหน้าการดำเนินคดีพี่เลี้ยงสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี พบเด็กเป็นเหยื่อถูกทำร้ายตบตี-เชือกมัด-ขังในห้องน้ำสูงถึง 46 ราย จากกรณีเมื่อวันที่ 29 พ.ค.66 สื่อมวลชนและโซเชียลมีเตียได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายของเด็กซึ่งอยู่ในสถานส่งเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี ถูกทารุณกรรมด้วยการมัดมือ มัดเท้า และมีการให้เด็กนอนในห้องน้ำ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.สระบุรี พร้อมด้วย พมจ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือเด็กซึ่งอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี และได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร, ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. และ ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง (ศพดส.ตร.) เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าว พล.ด.อ.สุรเซษฐ์ จึงได้ประชุมสั่งการให้เจ้าหน้าทีทีเกี่ยวช้องคำเนินการนำเดีกจากสถานสงเคราะห์ ดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 167 คน เข้ากระบวนการคัดแยกผู้เสียหายร่วมกับสหวิชาชีพ พบว่ามีเด็กตกเป็นเหยื่อการทารุณกรรมมากถึง 46 ราย ซึ่งถูกพี่เลี้ยงภายในสถานสงเคราะห์ดังกล่าว ทารุณกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การใช้เชือกมัดมือมัดเท้า เอาเทปกาวปิดปาก ขังเด็กไว้ในห้องน้ำหรือห้องเก็บของ การบังคับให้เด็กลงไปในบ่อน้ำทิ้งหรือถังขยะ บังคับให้นอนในห้องน้ำ พูดจาข่มขู่และว่ากล่าวอย่างหยาบคาย ใช้มือและเท้าทำร้ายร่างกายเด็ก จนไปถึงการใช้อาวุธ เช่น ไม้บรรทัด ไม้แบด หรือต้ามไม้กวาดตีเด็ก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเต็กผู้ตกเป็นเหยื่อทั้งหมด อยู่ในความดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิ์ กระทรวงยุติธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จากการชักถามและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำพยานมากกว่า 116 ปาก มีเอกสารประกอบสำนวนมากกว่า 3,500 แผ่น และได้แจ้งข้อกล่าวหากับพี่เลี้ยง พยาบาล และผู้ฝึกสอนของสถานสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 7 ราย ประกอบด้วย 1.นายอนุชิต หรือเกรียง โค้ชจักรยานในสถานสงเคราะห์ กระทำโดย ใช้เชือกมัดมือเด็ก น.ส.สุจิตร์ หรือแอ๋ว พี่เลี้ยง กระทำโดย ใช้มือและแท่งเหล็กขว้างทำร้ายเด็ก 3. นางศิริวรรณ หรือตุ๊ก พี่เลี้ยง กระทำโดย ใช้มือตบ ขังในห้องน้ำและในห้องมีด รวมทั้งข่มขู่เด็ก ฯลฯ 4. น.ส.นพวรรณ หรือบิ๊ก พี่เลี้ยง กระทำโดย ใช้มือใช้เท้าทำร้ายเด็ก ใช้ไม้ตีทำร้ายเด็ก ฯลฯ 5.นส.จันทิมา หรือจัน พี่เลี้ยง กระทำโดย ใช้มือใช้ไม้ทำร้ายเด็ก รวมทั้งขังเด็กในห้องน้ำ น.ส.ณัฏฐวรัญญา หรือบุ๊ค พี่เลี้ยง กระทำโดย มัดมือมัดเท้า ขังในห้องน้ำและห้องมืด รวมทั้งจับเด็กลงบ่อน้ำเสีย ฯลฯ 7. น.ส.เกษพิชซา หรือก้อย พยาบาลในสถานสงเคราะห์ กระทำโดย ใช้โทรศัพท์และใช้ไม้ตีทำร้ายเด็ก โดยดำเนินคดีในความผิดฐาน ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ. กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจ เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล โดยวิธีการรุนแรงประการอื่น เว้นแต่กระทำเท่าที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด (พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ม.61)เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำด้วยประการใดที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกลดทอนคุณค่าหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์ หรือเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจ ที่มิใช่การกระทำความผิดตามมาตรา ๕ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกระทำการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (พ ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ.2565 ม.6) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีที่สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคดีที่เด็ก ซึ่งเข้ารับการดูแลคุ้มครองภายในสถานสงเคราะห์ กลับถูกเจ้าหน้าที่ภายในสถานสงเคราะห์กระทำการอย่างทารุณโหดร้าย ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย หรือการจับมัดมือมัดเท้า จึงได้สั่งการให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ภ.จว.สระบุรี ดำเนินการสืบสวนปากคำพยานโดยละเอียด โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางและให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของเด็กให้น้อยที่สุด ซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ได้ดำเนินคดีกับผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์
รวมทั้งหมด 7 ราย และมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ เป็นคดีแรกของประเทศไทย ดังนั้น ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชน หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการทรุณกรรมเด็ก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือโทร 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง คดีนี้เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ในส่วนของบ้านพักเด็ก ซึ่งตนกับท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กฯ ได้ประสานความร่วมมือกันอยู่ตลอดหลังจากที่ทราบข่าว ที่มีเด็กถูกทำร้าย 40 กว่าคน วันนี้เราจึงได้ร่วมกันทั้งในส่วนของสหวิชาชีพ ท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ท่านผู้บังคับการ เพื่อทำการสอบคัดแยกเหยื่อทั้งหมด โดยเราสามารถแยกความเสียหายออกได้เป็นรายบุคคล จากกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายโดยใช้วิธีการต่างๆ ใช้ไม้บรรทัด หรือมัดมือมัดเท้าและมัดปาก ลงโทษด้วยวิธีการต่างๆ ให้ไปนั่งในห้องมืดและในห้องส้วม รวมถึงการทำร้ายร่างกายเด็กโดยการ ลงไม้ลงมือ ตบตีหยิกผมต่างๆ ซึ่งวันนี้ตนอยากฝากทุกท่าน ที่ดูแลเรื่องของเด็ก วันนี้เราก็เข้าใจว่า เด็กทุกคนเขามีสิทธิในตัวร่างกาย มีความเป็นเจ้าของในตัวร่างกายของเขาเอง ใครจะไปทำร้ายไม่ได้ เด็กทุกคนจะมีสิทธิในเรื่องของการได้รับความคุ้มครอง สิทธิในการอยู่รอด ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งขั้นพื้นฐานของเด็กเลย ส่วนในคดี เป็นคดีตัวอย่างที่ตนและท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กฯ ร่วมกันกับผู้บังคับการ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งการกำชับให้หน่วยงานในจังหวัดของท่าน ร่วมกันสืบสวนสอบสวน เพื่อจะทำให้ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงต้องกลับมาอยู่ในกติกาในการดูแลเด็ก ในการใช้พลังงานต่างๆ เพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา ทั้ง 7 ราย มี พี่เลี้ยง 5 ราย ส่วนที่เป็นพยาบาล 1 ราย และโค้ชอีก 1 ราย เพราะฉะนั้นวันนี้ต่างกรรมต่างวาระ ใครทำ 1 ครั้งก็ 1 กรรม ใครทำ 2 ครั้ง ก็ 2 กรรม เพราะฉะนั้นวันนี้จากการสืบสวนสอบสวนในส่วนพยายานหลักฐานสำนวนการสอบสวน วันนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว อีกส่วนหนึ่งต้องกราบขอบคุณท่านอัยการจังหวัดสระบุรี ตอนนี้ท่านอยู่ในระกว่างเดินทางมา วันนี้ในเรื่องของสำนวนสอบสวน ในส่วนคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนที่ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้แต่งตั้ง วันนี้ได้สรุปสำนวนการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และได้ประสานกับท่านอัยการจังหวัดแล้ว และเห็นสอดคล้อง เพราะฉะนั้นจะส่งสำนวนการสอบสวนทั้งหมด พร้อมตัวผู้ต้องการทั้งหมดไปยังพนักงานอัยการ และขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ แล้ววันนี้ความก้าวหน้าในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยท่านปลัดกระทรวง และท่านอธิบดี ซึ่งท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะฉะนั้นแน่นอนในหมู่คนส่วนมาก ก็อาจจะมีบ้างที่จะทำในเรื่องการละเมิดต่อเด็ก แต่สังคมองค์กรทุกองค์กรก็ต้องมีทั้งคนที่กระทำผิด และกระทำถูก แต่ทุกองค์กรต้องมีคนกระทำผิดน้อยกว่ากระทำถูก ถึงจะอยู่ได้ และเมื่อเกิดความผิดก็ต้องลงโทษ ซึ่งขณะนี้ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า ภายใน 30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นแผนระยะสั้น แผนในระยะเร่งด่วน ในการพลิกโฉมสถานรองรับของเราทั้งหมด รวมทั้งบ้านสระบุรีด้วย ส่วนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เรากำหนดไว้ 4 ประเด็นใหญ่ๆ 1.เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก รวมทั้งเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจด้วย 2.เรื่องของสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก 3.เรื่องของบุคลากร ซึ่งเราทราบว่าตอนนี้บุคลากรของเรามีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งตอนนี้กรมก็ได้จัดสรรในเรื่องของบุคลากรมาเพิ่มเติม อีกจำนวน 10 คน และพัฒนาคุณภาพของบุคลากร พร้อมกับเรื่องขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรด้วย 4.เรื่องการบริหารจัดการภายใน ทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเด็ก เรื่องของบุคลากร เรื่องของการปรับโครงสร้างภายในด้วย ส่วนเรื่องการเปิดร้องเรียน ก็อยู่ 1 ในแผนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก อยู่ในเรื่องของการมีส่วนร่วมจองเด็ก ตอนนี้ได้เปิดกล่องเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของเด็กในทุกอาคารที่เด็กพัก และส่วนที่ 2 คือ เราใช้กลไกลของสภาเด็กและเยาวชนนั้น มาทำสภาเด็กและเยาวชนในบ้านเด็กสระบุรีของเรา และก็สถานสงเคราะห์อื่นๆของเราด้วย รวมทั้งหมดจำนวน 33 แห่ง ในขณะนี้ได้ดำเนินการครบทุกแห่งแล้ว ก็จะเป็นกลไกลของตัวแทนเด็กในสถานที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาของเขาเองและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับพี่ๆที่เป็นบุคลากรของกรมด้วย และถ้าหากท่านพบเห็นมีการกระทำต่อเด็ก ท่านสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวง 1300 โทรได้ตลอด 24 ชม. หรือไม่ก็ใช้ช่องทางแจ้งเหตุในไลน์ ess helpme ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่สามารถแจ้งเหตุได้ เราประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการที่จะเข้าไประงับเหตุ และก็ส่งต่อในการช่วยเหลือกับเหตุที่ประสบปัญหา

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ