สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผนึกกำลัง เยาวชนนักเรียน นักศึกษา 300 คน เปิดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ปลูกฝังจิตสำนึกในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 มี พ.ต.ท.สิทธิเดช เรืองสม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองสระบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุริยะ สุดกังวาล ผกก.สภ.เมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี คณะ ครูอาจารย์ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี การศึกษานอกโรงเรียนสระบุรี จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัดสระบุรี มีความสูญเสียเพิ่มขึ้นตามลำดับ เนื่องจากผู้ขับขี่ยานพาหนะขาดวินัยในการจราจรไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดและยังก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งร่างกายชีวิตและทรัพย์สินสร้างความเสียหายให้กับสังคมเศรษฐกิจส่วนรวมเป็นอย่างมาก สาเหตุเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้แก่ ขับรถ เร็วเกินกฎหมายกำหนด เมาแล้วขับ แซงอย่างผิดกฎหมาย ตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนสาเหตุการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไข แนวทางแก้ไขการรณรงค์การขับขี่ในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย และการมีน้ำใจในการใช้เส้นทางร่วมกันเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนและลดปัญหาการจราจรติดขัด สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักป้ายและเครื่องหมายจราจรต่างๆเช่น เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ตลอดจนป้ายเครื่องหมายจราจรอื่นๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ให้กับญาติพี่น้องและนายชุมชนตนเองได้รับทราบ ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ สามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ