นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดโครงการศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน(Fix it Center) ให้การบริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัดผมชาย ฟรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สระบุรี

- Advertisement -

นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณอาคารด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วย นายพิตรพิบูลกร มงคล รองนายกฯ คณะผู้บริหารฯ , ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี นำโดย นายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ร่วมเปิดโครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) ฟรีกิจกรรมบริการให้แก่ประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ดาวเรือง และ ต.นาโฉง ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ให้เข้าร่วมสนใจเป็นจำนวนมาก

- Advertisement -

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการ เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา( fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ได้รับมอบหมายให้ออกบริการชุมชนจำนวน 1 ศูนย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จังหวัดสระบุรี ตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินงานโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการส่งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it จิตอาสา) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ พัฒนาการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน ในการนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีได้ร่วมมือจัดกิจกรรมสนองนโยบายรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยตระหนักถึงประโยชน์สุขของประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งทุกกิจกรรมจัดบริการให้ประชาชนฟรี โดยภายในกิจกรรมมีการตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์การเกษตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมชาย ให้บริการแก่ประชาชน ฟรี ทุกรายการ ประชาชนและชาวบ้านทุกคน ที่เข้าร่วมและรับการบริการต่างชื่นชมว่ากิจกรรมนี้สุดเยี่ยมยอดมาก

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ