นายสังวร รักซ้อน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองโนใต้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ สานต่อเจตนารมณ์ในการต่อต้านภัยยาเสพติด ✖ นำเปิดโครงการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านภัยยาเสพติด”วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน”ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ อ.เมือง สระบุรี

- Advertisement -

นายสังวร รักซ้อน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโนใต้

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี นายสังวร รักซ้อน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองโนใต้ หมู่ 6 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโนใต้ จัดทำโครงการ”รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน” ได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ ทางทอง ปลัดอำเภอชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด โดยมี ร.ท.ศรีวิชัย ทานะมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ พร้อมด้วย คณะจิตอาสาภาคีเครือข่ายแม่ของแผ่นดิน อสม.ครู นักเรียน โรงเรียนวัดหนองโนใต้ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้

- Advertisement -

นายสังวร รักซ้อน ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองโนใต้ได้ กล่าวว่า โครงการ”รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน” นี้ ได้รับงบประมาณ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส. ภาค 1 45,500 บาท เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน เยาวชน ได้มีภูมิคุ้มกัน ในการป้องกันตนเองเรื่องภัยยาเสพติด สามารถเข้าใจปัญหายาภัยยาเสพติดในปัจจุบันนำไปสู่การแก้ไข เสริมสร้างชุมชนตนเองให้เข็มแข็ง ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ ตลอดจน สามารถหาวิธีหลีกเลี่ยงปฏิเสธ ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เสริมสร้างร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหา ทางสังคมของประเทศชาติ ในเรื่องปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ คณะ ภาคีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้องการมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริม แก้ไขปัญหา ในระดับนักเรียนและเยาวชน ด้วยการปลูกฝังในสิ่งที่ดี เสริมสร้างการรับรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมเสี่ยงต่อยาเสพติดทุกชนิด โดยใช้สถานที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ