โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) เปิดเวทีจัดกิจกรรม Road Show พนันเป็นสิ่งเสพติด ตามโครงการรณรงค์ หยุดพนัน

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านครัว ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และ เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันจังหวัดสระบุรี ได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ ให้เกียรติเดินทางมาให้โอวาทแก่คณะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์หยุดพนัน กิจกรรม Road Show พนันเป็นสิ่งเสพติด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 ถึง ม.3 ของโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 จำนวน 65 คน และเป็นกำลังใจให้กับทีมคณะวิทยากรผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนครั้งนี้ด้วย ในการนี้ นายกฤตนน กุศลส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) นายธนชาต เจริญสุข ครูผู้ประสานงานกิจกรรมให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมโครงการดังกล่าวนี้ทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ได้คัดเลือกสถานศึกษาจำนวน 5 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี และในจังหวัดอื่นรวมทั้งหมด 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจัดโครงการรณรงค์หยุดพนัน กิจกรรม “Road Show พนันเป็นสิ่งเสพติด

”สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ สังคมเกิดความตื่นตัวต่อโทษภัยของการพนันทุกรูปแบบ และผลักดันให้เกิดนโยบายมาตรการที่ปกป้องเด็กและเยาวชนจาก การพนัน โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ เช่น กรมสุขภาพจิต กรมเด็กและเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนทั่วภูมิภาค เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจ และยอมรับว่าการพนันเป็นสิ่งเสพติด ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้พฤติกรรมการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เยาวชนต้องรู้เท่าทัน ถึงผลกระทบของการพนันทุกรูปแบบ ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และคนในสังคม และในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ทางมูลนิธิรณรงค์การพนันจึงจัดให้มีกิจกรรม “Road Showพนันเป็นสิ่งเสพติด”เพื่อยกระดับความตื่นตัวทางสังคมเห็นว่าการพนันสามารถเสพติดได้ ยากต่อการเลิก สำหรับทีมคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการจัดอบรมครั้งนี้มีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่นายบุญสืบ พันธ์ประเสริฐ หัวหน้าทีมวิทยากร นายธนพล ศิริสิงห์ทองกุล นายคเชนชาญ กาลวิเศษ นางสาวสุพิชชา ยอดสุวรรณ นางสาวรัตน์มณี ชัยจำรัส และนางสมคิด มะลิวัลย์

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ