นายก”ลิ้ม”ธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสา ภาครัฐ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชน ตำบลหน้าพระลาน พัฒนาชุมชน และสร้างสภาพแวดล้อม ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ในโครงการหมู่บ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ( Big Cleaning Day) ปี 66 ณ หมู่บ้านชุมชนคุ้งเขาเขียว หน้าพระลาน สระบุรี

- Advertisement -

นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหมู่ 3 ถนนคุ้งเขาเขียว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นำเปิดโครงการ หมู่บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ (Big cleaning Day) ประจำปี พ.ศ 2566 ได้รับเกียรติจาก พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี/รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 สระบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรม

- Advertisement -

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดำรงชีพที่ดีของประชาชนในชุมชน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีควรเริ่มจากบ้านของตนเอง และพื้นที่สาธารณะบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ชุมชนที่ อยู่อาศัยเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ตามหลักการ 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองให้มีความสะอาดเรียบร้อย นายก”ลิ้ม”นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่อาศัยภายในชุมชนนั้น ๆ หากชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะส่งผลให้ระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าหากชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นมีสภาพแวดล้อมที่แย่ เช่น มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในบริเวณหมู่บ้าน มีเศษดิน หินบริเวณข้างทางสาธารณะ สภาพแวดล้อมเหล่านี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแล้วยังทำให้เป็นแหล่งสะสมและเพาะพันธุ์เชื้อโรคและสัตว์นำโรคด้วย ซึ่งหากประชาชนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ก็จะส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่แย่ตามไปด้วย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ