สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าลาน เปิดเวทีกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นของคนในชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.40 น. ณ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ “กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชน” โดยใช้การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเป็นสื่อ และเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ยึดหลักน้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประยุกต์ใช้ในครัวเรือนด้วยการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และน้ำยาล้างจาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อลดความตึงเครียดของคนในชุมชนด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บอกเล่าเรื่องราวร่วมกัน ผ่านเวที และกลุ่มประชาชนผู้สูงวัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และกลุ่มไม้ขีดไฟ โดยผ่านการทำงานจากกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าลาน แกนนำกลุ่มมดงานได้แก่ นายศุภกิตติ์ เชื้อภักดี, นายเจษฎาภรณ์ จิตรมนตรี ,นายพีรพัฒน์ ทองสุกงาม, และนางสาวจุฑามาส ปางสุวรรณ เป็นแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชานในชุมชนลดความตึงเครียดและมีการทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกัน โดยมีนายธนชาต เจริญสุข เป็นครูพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาโครงการในการครั้งนี้เพื่อผลักดันให้ภาระกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ด้วยการประสานงานกับ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลท่าลานครั้งนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ