นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี & สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดโครงการป้องกันภัยจากควันบุหรี่เนื่องใน”วันงดสูบบุหรี่โลก”พร้อมด้วยพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการดำเนินงานควบคุมการผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่”ประจำปี 2566

- Advertisement -

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการเทศบาลเมืองสระบุรีร่วมใจป้องกันโรคภัยจากควันบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อด้วยพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการ ดําเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่” นำโดย นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี , นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง , นายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง , นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , นายสาธิต แสนยานันท์ นายกเทศมนตรีตำบลสวนดอก โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด

เทศบาลเมืองสระบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และองค์กรภาคีต่าง ๆ นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบและดวามสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการลด ละ เลิกบุหรี่ สำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ.2566 ได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดอันตราย” เพื่อใช้เป็นแนวทางการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคุมการบริโภคยาสูบในทิศทางเดียวกันตลอดปี มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ให้รู้ถึงอันตรายของสารพิษต่างๆ ที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาและอันตรายของสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้า นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ในประเด็น “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนรวมไปถึงองค์กรภาคประชาคมในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก เยาวชน เกิดความตระหนักถึงภัยจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยพุ่งเป้าในการลดปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า และปกป้องเยาวชนไทยไม่ให้เข้าถึง เพื่อมีให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ โดยในงานได้มีการลงนาม MOU ร่วมรณรงค์ป้องกันกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ อีกด้วย

- Advertisement -

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ