ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดเรียนรู้”พลังรุ่นใหม่ พลังสังคม”(Show&Share)

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดเรียนรู้ “พลังรุ่นใหม่ พลังสังคม” (Show & Share) ตามโครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม โดยกลุ่มไม้ขีดไฟ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานและเป็นกำลังใจให้แก่คณะ นักเรียนซึ่งเป็นสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน แกนนำกลุ่มต่างๆ ครูพี่เลี้ยง จากพื้นที่คณะทำงานภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป้าหมายในการดำเนินโครงการครั้งนี้ เพื่อสนับสนุน เปฺิดโอกาส สร้างการมีส่วนร่วมในการคิด ออกแบบและลงมือทำโครงการหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในโรงเรียน ชุมชน ด้วยตัวเด็กเอง ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการทำงานแบบการมีส่วนร่วมให้กับพี่เลี้ยงและกลุ่มเด็ก/เยาวชน ทั้งสามารถสื่อสารแนวคิด คุณค่าและผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สู่สาธารณะ สื่อสารแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมกับเด็ก รวมทั้งคุณค่าของการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออก คิดสร้างสรรค์ และทำประโยชน์เพื่อชุมชน ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ และเวทีในการกล้าแสดงออก ด้านความรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ด้วยการลงมือกระทำจริง ขอแสดงความชื่นชมกับผลงานของเด็กๆในวันนี้ ในการนี้นางสาวสุมณฑา ปลื้มสูงเนิน ผู้จัดการโครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม ได้กล่าวว่า การส่งเสริมให้เด็กออกมามีส่วนร่วมทางสังคม เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้บทบาทของการเป็นพลเมือง (Active Citizens)มีส่วนในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกับผู้ใหญ่ และเติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคม ที่มีทักษะในการเรียนรู้และลงมือทำ เพราะเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ และเด็กเป็นหุ้นส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ได้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ