หลวงพ่อบุญส่ง ฐานจาโร ประธานมูลนิธิถ้ำกระบอก ได้รับรางวัล”วัชรนาคา”โครงการวัฒนธรรศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เนื่องในวันมรดกไทย พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น ตามทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้ติดยาเสพติด

- Advertisement -

วันที่ 16 เมษายน 2566 ณ วัดถ้ำกระบอก ต.ขุนโขลน อ .พระพุทธบาท จ.สระบุรี บรรดาศิษย์ยานุศิษย์ร่วมแสดงความยินดี น้อมถวายมุทิตาจิต แด่พระอาจารย์ บุญส่ง ฐานจาโร อายุ 75 ปี 57 พรรษา ประธานมูลนิธิถ้ำกระบอก ผู้จัดการสถานพักฟื้นถ้ำกระบอก ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับรางวัล “วัชรนาคา” โครงการวัฒนธรรศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เนื่องในวันมรดกไทย สาขาพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติดีเด่น เพื่อเชิดชูบุคคลผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีผลงานที่ประจักษ์ของพระเดชพระคุณอาจารย์บุญส่ง ฐานจาโร ได้จัดโครงการส่งเสริมพืชเกษตรพอเพียง ตามทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้ติดยาเสพติด โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โครงการด้านทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติธรรมรักษาศีล โครงการส่งเสริมให้ชุมชนปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การฝึกอาชีพ ให้แก่ผู้สมัครใจ ละเลิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับติดยาเสพติด และตั้งจิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และโครงการอื่นๆอีกมากมาย โดยหม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานรางวัล เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ตามที่มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแห่งชาติ สมาคมวัฒนธรรศสยาม กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สมาคมเยาวชนทักษิณสัมพันธ์ ชมรมนาควัตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดก ทางศิลปัวัฒนธรรมของชาติ จึงได้จัดโครงการวัฒนธรรศ ครั้งที 2 ประจำปี 2566 รางวัลวัชรนาคา เป็นกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย โดยตระหนักถึงคุณค่าของพระภิกษุ สามเณร เด็ก เยาวชน บุคคล ครู ข้าราชการ และองค์กรต่างๆ ในด้านอนุรักษ์ สืบสานศิลป์วัฒนธรรม การศึกษา และมรดกภูมิปัญญาไทยที่สมควรได้รับการยกย่อง ส่งเสริม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการอนุรักษ์มรดกทางศิลป์วัฒนธรรมของชาติ ซึ่งทางคณะกรรมการคัดสรร ได้พิจารณาแล้วว่า พระเดชพระคุณ พระอาจารย์บุญส่ง ฐานจาโร ประธานมูลนิธิถ้ำกระบอก เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับรางวัล วัชรนาคา ในโครงการวัฒนธรรศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สาขา พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น เนื่องจากพระอาจารย์บุญส่ง ฐานจาโร ปฏิบัติธรรมธุดงค์และ ปาวารณาไม่ขึ้นรถในการปฏิบัติธรรม โดยเดินเท้าอย่างเดียวตลอดชีวิต ทางด้านมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ และคณะกรรมการจัดงาน จึงได้ให้ผู้แทน พระมหาภาตรีนัย กิตติสาโร วัดคลองตาคล้าย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นำรางวัลมากราบอาราธนาพระเดชพระคุณรับมอบรางวัลประทาน รางวัลวัชรนาคา ในวันที่ 16 เมษายน 2566 ณ มูลนิธิถ้ำกระบอก โดยมีคณะสงฆ์วัดถ้ำกระบอก และบรรดาศิษย์ยานุศิษย์ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต และร่วมกันสรงน้ำรูปหล่อ อดีตเจ้าสำนักสงฆ์วัดถ้ำกระบอก ทั้ง 3 องค์ ได้แก่ หลวงพ่อใหญ่ หลวงพ่อจำรูญ และหลวงพ่อเจริญ ปานจันทร์ จากนั้นจึงสรงน้ำพระอาจารย์บุญส่ง ฐานจาโร เนื่องในวันสงกรานต์ 2566 ต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ