นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ ประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองเด็ก ในพื้นที่ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี(MOU)

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.29 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาน โดยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าลาน ได้จัดให้มีการประชุมความร่วมมือในการจัดตั้งระบบการคุ้มครองเด็กในตำบลบ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี นางสาวสุทธินี นุชนารถ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ พันตำรวจโทสราวุธ โกษีโรจน์ สวป.สภ.บ้านหมอ นายเจษฎาภรณ์ จิตรมนตรี ประธานสภาเด็กและเยาวชน ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าลาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านครัว คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านครัว เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ กล่าวว่าการจัดตั้งระบบกลไกในการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ตำบลบ้านครัวมีความก้าวหน้าและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความปลอดภัย มีพฤติกรรมที่ดี และชุมชนมีระบบคัดกรองและมีกลไกในการทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านครัว นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน กล่าวว่าในการเปิดศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านครัวในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายๆ ฝ่ายในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนเด็กและเยาวชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือกันดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในตำบลบ้านครัว และการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในตำบลของเราจะเป็นต้นแบบในการทำงานให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยมีทีมเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมให้ความรู้ได้แก่ นางทองไพรำ ปุ้ยตระกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว, นางสุรีย์พร อำมาตย์มนตรี และนางสาวพันธ์ทิพย์ วัฒนะพรพงษ์สุข เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าลานได้มอบหมายให้นางอัญชลี ธูปบ้านเซ่า ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนายธนชาต เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าลาน เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ