บริษัท คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์)จำกัด&มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม Kick Off เปิดตัวโครงการ(Smart farming) ส่งเสริมความรู้การปลูกพืชทางเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ แก่เกษตรกรในชุมชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นายอภิชัย ศรีสว่าง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและบริการพนักงาน นายไสว ศรีไสย ผู้จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด พร้อมทีมงานชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง และเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย จัดกิจกรรม Kick-off เปิดตัวโครงการสมาร์ทฟาร์มมิ่ง (Smart Farming) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานเปิดโครงการ นายอภิชัย ศรีสว่าง ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย BES กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ นางวาสนา เหลืองลาวัณย์ ที่ปรึกษาฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวรายงานหลักการและกลยุทธ์การดำเนินโครงการ พร้อมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขาวงและตำบลห้วยป่าหวาย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสมาร์ทฟาร์มมิ่ง (Smart Farming) มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้การปลูกพืชทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยการสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ตำบลเขาวงและตำบลห้วยป่าหวาย ซึ่งประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ผักชี และตั้งโอ๋ อย่างน้อย 150 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 900 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ จัดทำแปลงสาธิตให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาขยายผล รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อพัฒนาการเกษตรให้มีผลผลิตที่ปลอดภัย และมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง โครงการดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเวทีการเสวนา Smart Farming และ BCG Model กับการพัฒนาเกษตรกรไทย เพื่ออภิปรายปัญหา ความท้าทายของภาคเกษตรกรรม และร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งในมิติของนโยบายภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารท้องถิ่น และบทบาทของภาคเอกชน Cargill helping the world thrive

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ