สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี จำนวนกว่า 2,000 คน ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการฯ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางสาวสุมาลี ทวงศ์เพ็ชร ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี เหมือนเดิม

- Advertisement -

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ โดมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นส.น้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี โดยมี นส.สุมาลี ทวงศ์เพ็ชร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน อาทิ เช่น “ซ้อศรี”คุณสมศรี ศิระวัฒนานนท์ ประธานผู้บริหาร บริษัท ศิลาชัยเจริญ จำกัด , “เสี่ยบี” คุณอธิปพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา~คุณเบญญรัศมิ์ ชุณห์วิสิทธิกิจ ประธานผู้บริหาร บริษัท แอมเพอริชสโตน จำกัด สนับสนุนข้าวสาร 1,000 ถุง เงินสดจำนวน 10,000 บาท , ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม 1,000 ขวด , คุณจักรพงศ์ ศิริพจนานนท์ สนับสนุนอาหารกลางวัน 1,000 ชุด , รวมถึงแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ที่มิได้เอ่ยนาม ในการร่วมสนับสนุนในครั้งนี้


สมาคมคนพิการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์โอกาสด้านการส่งเสริมอาชีพ การมีงานทำด้านกายอุปกรณ์ ด้านการศึกษาและการเข้าสู่สังคม สมาคม คนพิการยังสร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่มีจิตอาสาไว้เพื่อประสานงานด้านคนพิการให้ควบคุมทั้ง 13 อำเภอ เพื่อคนพิการจะได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง ในการจัดประชุมครั้งนี้ทางสมาคมคนพิการได้เรียนเชิญ คุณน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี มาเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีสมาชิกสมาคมคนพิการเข้าร่วมในวันนี้จำนวน 2,765 คน โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นส.สุมาลี ทวงศ์เพ็ชร ดำรงตำแหน่งเป็น นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรีเหมือนเดิม โดยที่ไม่มีผู้คัดค้านแต่ประการใด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรีมี วัตถุประสงค์-เพื่อให้คนพิการออกมาร่วมกิจกรรมออกมาสู่สังคมมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้-เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์และเรียนรู้การใช้สิทธิ์-เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะสมาชิกในเรื่องต่างๆ เพื่อรายงานผลงานงบดุลแผนงานโครงการปี 2565 การจัดงานในครั้งนี้ทางสมาคม ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในเรื่องสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดงาน คุณจักรพงศ์ ศิริพจนานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมพร้อมคณะสนับสนุนข้าวสาร 1,000 ถุง ค่าพาหนะ 100 บาท ทุกคนและอื่นๆ อีก ยังมีผู้สนับสนุนที่ไม่ได้เอ่ยนามอีกหลายท่านที่สนับสนุนอาหารในงานนี้ที่มาร่วมงานประชุม และเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสระบุรี เครือข่ายผู้นำคนพิการ เพื่อนสมาชิกสมาคมชมรมคนพิการจังหวัดสระบุรี ที่ให้เกียรติมาร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรีและให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมคนพิการสระบุรีด้วยดีตลอดมา เป็นประจำทุกๆปี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ