เรือนจำจังหวัดสระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสรจ.) ปี 2566

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ เรือนจำจังหวัดสระบุรี นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรี เพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ปี 2566 มีนายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี นำเจ้าเหน้าที่เรือนจำ อาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีเปิด ในปี 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมทางด้านเครื่องมือแพทย์ และการบริการทางการแพทย์การพยาบาลโดยพัฒนาองค์ความรู้ต้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และองค์ความรู้ด้านสุขภาพในเรือนจำแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ฯ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม มาอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ เป็นการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เฝ้าระวัง คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือ และถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตลอดจนดูแล สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ
ในการจัดการอบรมครั้งนี้ มีผู้ต้องขังสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 70 คน ผู้ต้องขังหญิง 10 คน มีระยะเวลาในการจัดอบรม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง วันที่ 17มีนาคม 2566 ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี และเรือนจำจังหวัดสระบุรี โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสระบุรี สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลหนองแคโรงพยาบาลแก่งคอย โรงพยาบาลวิหารแดง และโรงพยาบาลเสาไห้ บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งหมด 8 หมวดวิชา ตามหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ