นายอำเภอบ้านหมอ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เด็ก พร้อมจัดการอบรม พัฒนาศักยภาพแกนนำ สภาเด็กและเยาวชนสภานักเรียน เรื่องสิทธิ์เด็กกับความรุนแรง ต.บ้านครัว จ.สระบุรี

- Advertisement -

นายอำเภอบ้านหมอตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ตำบลบ้านครัว จังหวัดสระบุรี เรื่องสิทธิเด็กกับความรุนแรง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ ได้ให้เกียรติเดินทางมาให้โอวาทและกำลังใจแก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าลาน ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน ผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยมีนายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ นายนันทวุฒิ ภูู้มณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน นางอัญชลี ธูปบ้านเซ่า ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าลานนายธนชาต เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ครูที่ปรึกษาคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าลานร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวทางมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้จัดให้มีการอมรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน เรื่อง สิทธิเด็กกับความรุนแรง ตำบลบ้านครัว จังหวัดสระบุรี ตามโครงการตำบลคุ้มครองเด็ก (การพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและโรงเรียน) โดยการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา และครูที่ปรึกษาจำนวน 60 คนได้แก่ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ,โรงวัดม่วงน้อย , โรงเรียนวัดมหาโลก (มหาโลกวิทยาคาร) และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยคณะวิทยาจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้แก่ นางมาริษฐ์ สธูป เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ,นางสุรีย์พร อำมาตย์มนตรี เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก , นางสาวพันธ์ทิพย์ วัฒนะพรพงษ์สุข เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก และนางดารารัตน์ เพียรกิจ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร โดยนางสุรีย์พร อำมาตย์มนตรี เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก กล่าวว่าสืบเนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมากมาย ทั้งเด็กเป็นผู้ถูกกระทำ หรือเด็กเป็นผู้กระทำคนอื่น ทั้งปัญหาความรุนแรงต่างๆ ไปจนถึงปัญหายาเสพติด ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ทางมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กจึงได้ริเริ่มดำเนิน โครงการตำบลคุ้มครองเด็ก โดยมุ่งเน้นการทำงานกับหน่วยงานต่างๆในตำบล และครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนันให้เกิดระบบกลไกในการปกป้องคุ้มครองเด็กในตำบล เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ด้านนายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอบ้านหมอ กล่าวว่าการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ตำบลบ้านครัว จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนและผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับความรู้จากการอบรมครั้งนี้นำไปต่อยอดพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและขยายผลความรู้ไปสู่เด็กคนอื่นๆในตำบล และในโรงเรียนให้สังคมมีความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและสังคมต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ