เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ มอบความสุขให้เด็กๆ ใน”วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566″รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”จัด แจกเต็มคาราเบล จักรยาน 59 คัน พร้อมมอบทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัลอีกมากมาย.

- Advertisement -
นายไพฑูรย์ คุปตะพันธ์สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์ , นายนัทธี สกุลชาติ ที่ปรึกษา ฯ

วันที่ 14 มกราคม ที่ บริเวณลาน หน้าเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ตำบลคชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี นายไพฑูรย์ คุปตะพันธ์สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์ ประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ โรงเรียนในสังกัดเขตเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ ร่วมกันเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายในมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดซุ้มการตอบปัญหาเกมส์ การละเล่นประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชุดการแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและจับฉลากแจกของขวัญของรางวัล เป็นจักรยาน 59 คัน และมอบทุนการศึกษา 22 ทุน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมทำกิจกรรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสุขสนุกสนานรื่นเริงและพัฒนาการด้านต่างๆที่เหมาะสมตามวัย

เนื่องด้วย วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้าน ชมรม มูลนิธิ ชุมชนกลุ่มสตรี กลุ่มแม่ค้า อสม.และประชาชน โดยมีนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่างๆในเขตสังกัดเทศบาลและใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการหล่อหลอมเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งพวกเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองในอนาคตขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยการปลูกฝัง ให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมและทำความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขมีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันโดยมีกิจกรรมต่างๆและแจกของขวัญอีกมากมายให้แก่เด็กๆซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างดี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ