“โตโยต้า”เปิดศูนย์การเรียนรู้ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์”ผลิตจัดจำหน่ายหัวเชื้อเพาะเห็ดทั่วประเทศ แห่งที่ 6 ครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ณ บจก.ลิลณ์ลลิล ไบโอเทค ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี

- Advertisement -

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี นางอังคณา ชิตะติดติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด”ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์แห่งที่ 6″ จังหวัดสระบุรี มี คุณสุรพงษ์ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด , คุณศิริวรรณ บุญวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า สระบุรี จำกัด , คุณอภิศักดิ์ แซ่หลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวการจัดกิจกรรมโครงการ โดยมีผู้บริหาร ส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โตโยต้าได้ส่งมอบโครงการแก่ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด ภายหลังการปรับปรุงเสร็จเมื่อ พ.ศ 2562 และได้ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องพบว่า บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด ยังคงรักษาประสิทธิภาพของการดำเนินงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงต่อยอดได้ด้วยตนเองตามหลักวิถีโตโยต้าอย่างต่อเนื่อง ขยายผลการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานจนสามารถลดต้นทุนและสามารถประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงบริหารงานได้ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ สามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลา 100% ดังนั้น โตโยต้าและ บริษัท ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค จำกัด จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์แห่งที่ 6 ต่อจากศูนย์การเรียนรู้ 5 แห่งแรกที่กาญจนบุรี,ขอนแก่น,เชียงรายสงขลา และชลบุรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปรับปรุงธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชนในภาคกลาง บริษัทฯ ในโอกาสการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 60 ปี เพื่อขับเคลื่อนความสุขสู่ผู้คนและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของสังคมภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยบริษัทฯมุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 6 แห่งนี้เป็นศูนย์หนึ่งของกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจชุมชนในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดแนวความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจส่งเสริมเกิดสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจชุมชนทั่วประเทศสามารถนำไปต่อยอดในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองและสร้างเสถียรภาพแก่เศรษฐกิจของประเทศ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี เป็นบริษัท จัดจำหน่ายหัวเชื้อ เห็ดมากกว่า 20 สายพันธุ์ รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ดให้แก่บรรดาเกษตรกรต่างๆบริหารงานโดย คุณอภิศักดิ์ แซ่หลี ธุรกิจได้เข้าร่วมกิจกรรมการไคเซ็น ภายใต้โครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในพ.ศ 2562 ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทโตโยต้าสระบุรีจำกัด โดย โตโยต้า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านระบบการผลิตแบบ โตโยต้า และหลักการไคเซ็น( การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) เข้าไปช่วยเหลือธุรกิจชุมชนโดยการเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ โดยร่วมศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาพร้อมนำองค์ความรู้ของ โตโยต้าเข้าไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทฯ และความพร้อมของธุรกิจเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมสร้างการจ้างงานในท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ เป็นกิจกรรมในโครงการ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ ที่ได้นำปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้แก่วิถีโตโยต้าระบบการผลิตแบบโตโยต้าและปรัชยาลูกค้าที่เป็นที่หนึ่ง มาถ่ายทอดให้แก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหญ้าของประเทศไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงธุรกิจชุมชนต่างๆช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้ มีการพัฒนาและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น มีประสิทธิผลในการผลิตคุณภาพสินค้าและต้นทุนสินค้าดีขึ้นเป็นลำดับด้วย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ