อำเภอบ้านหมอ จัดพิธีรับมอบเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองเหล็ก.

- Advertisement -

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร SML หมู่ 9 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมอ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านหมอและคณะกรรมการ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกองเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านครัว ได้จัดให้มีพิธีแห่รับเงินขวัญถุงพระราชทาน และพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ คงโรจน์ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน นางวงษ์เดือน กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอบ้านหมอ ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการระดมทุนนำสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งแก่ปัญหาของชุมชนและหมู่ บ้านและใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและสนับสนุนให้คนทำ ความดีตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อชุมชนและหมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ดังนั้น อำเภอบ้านหมอจึงได้จัดพิธีรับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านกองเหล็ก สืบเนื่องมาจากทางอำเภอบ้านหมอ หมู่บ้านกองเหล็ก หมู่ 9 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และหมู่บ้านได้เข้ารับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อนำไปเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันแก่ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางพัฒนางาน พัฒนาคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจัดพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ทุนตั้งต้น..เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน” ในการนี้นายสุชาติ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ได้มอบหมายให้นายธนชาต เจริญสุข ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) นำคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อร่วมกับชุมชน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ