“กลุ่มไม้ขีดไฟ”ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเวที Coach ยังไงไปให้ปัง !! ปฐมนิเทศโครงการย่อย โครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม.

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโอทู ลพบุรี นางสุมณฑา ปลื้มสูงเนิน ผู้จัดการโครงการและทีมสมาชิกกลุ่มไม้ขีดไฟ ได้เปิดเวที Coach อย่างไรให้ปัง !! และปฐมนิเทศโครงการย่อย โครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน ครูที่ปรึกษา /ครูพี่เลี้ยงในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการบริหารจัดการและกิจกรรมที่ผ่านเวทีพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการนี้เทศบาลตำบลท่าลาน โดยนางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน และนายสุชาติ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ได้มอบหมายให้นายธนชาต เจริญสุข ครูที่ปรึกษา/ครูพี่เลี้ยง คณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าลาน นำคณะนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนเข้าร่วมเวทีปฐมนิเทศ (สำหรับแกนนำเยาวชน) สำหรับพี่เลี้ยงโครงการพลังรุ่นใหม่ พลังสังคม จำนวน 5 รายได้แก่ นายเจษฎาภรณ์ จิตรมนตรี ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอ นายศุภกิตติ์ เชื้อภักดี นายพีรพัฒน์ ทองสุกงาม เด็กหญิงจุฑามาศ ปางสุวรรณ เด็กหญิงพรรณนภา เฉลียวฉลาด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ