“ถั่วแระ เชิญยิ้ม”นายกสมาคมเชียร์ไทย ร่วมแสดงความยินดีให้กับ”ครูโรสแอร์”คุณปริยากร ภูเลาสิงห์ ประธานชมรมศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมปริยากร เนื่องในโอกาสงานฉลองรับโล่รางวัล”พระราชทาน”คุณลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมปริยากร ต.ห้วยแห้ง แก่งคอย

- Advertisement -
ถั่วแระ เชิญยิ้ม”นายกสมาคมเชียร์ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ”ครูโรสแอร์”
นายสมบัติ อำนาคะ สส.สระบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับ”ครูโรสแอร์”

คุณปริยากร ภูเลาสิงห์ “ครูโรสแอร์” ประธานชมรมวัฒนธรรมแก่งคอย ประธานชมรมศูนย์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ปริยากร ได้รับคัดเลือกเข้ารับ พระราชทาน โล่รางวัลฯ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทาน รางวัลฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา กรุงเทพฯ
เมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ บ้านเลขที่ 74 หมู่ 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมปริยากร ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี คุณปริยากร ภูเลาสิงห์”ครูโรสแอร์” ประธานชมรมเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมปริยากร พร้อมคณะกลุ่มอาสาวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงฟ้อนรำพื้นบ้าน ได้จัดงานฉลองรับโล่รางวัลเกียรติคุณ(พระราชทาน) ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น มีผู้เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีมากมาย จากผู้ใหญ่ใจดี คนที่เคารพรักนับถือ คนคุ้นเคย คนรู้จัก รวมถึงเหล่าสมาคมวัฒนธรรมฟ้อนรำ ในเขตอำเภอแก่งคอยและบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น นายศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) นายกสมาคมเชียร์ไทย,นายสมบัติ อำนาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สระบุรี(เขต 2 ),นายธวัธชัย บูรณศักดิ์ศรี สจ.สระบุรี เขต 3 , นายมงคล สุขศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว , นายสามัคคี จันพางาม รองประธานสภา อบต.ห้วยแห้ง , นายไพรวรรณ แสงจันทร์ รองนายก อบต.ห้วยแห้ง , นายส่งฤทธิ์ วันดาคุณ นักชำนาญการพิเศษ ฯลฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
“ครูโรสแอร์ ปริยากร” กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ ไม่ใช่เป็นภาระ แต่เป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลตอบแทนบุญคุณ ในฐานะที่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่มาอย่างสม่ำเสมอ ขอเป็นกำลังใจให้แก่ลูกๆ ทุกคนที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่และถือเป็นสิ่งดีงามของสังคมไทย ที่ต้องมีการถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไป

ประวัติพอสังเขปของ นางปริยากร ภูเลาสิงห์
ปัจจุบันอายุ 44 ปี
นับถือศาสนา พุทธ
การศึกษา กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภักวไลยอลงกรณ์
อาชีพ วิทยากร
ประกาศ เกียรติคุณ นางปริยากร ภูเลาสิงห์ เป็นบุตรคนโตของครอบครัว มีพี่น้อง 2 คน บิดามารดามีอาชีพเกษตรกร ครอบครัวมีฐานะยากจน มีหน้าที่ส่วนใหญ่คือดูแลน้องสาว พาน้องสาวไปโรงเรียนด้วย เนื่องจากการทำนา กำไรมีแต่หนี้สิน ครอบครัวจึงต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวโดยการค้าขาย ตนเองและน้องสาว ต้องตื่นนอน ตั้งแต่ดี 3 ไปตลาดกับบิดามารดาเพื่อไปซื้อของไปขายที่ตลาดเช้าตอนตี 5 และในช่วงเย็นจะไปรับน้องสาว ที่ โรงเรียนแล้วจึงเดินทางไปช่วยมารดาขายของที่ตลาดช่วงเย็น ทำแบบนี้ทุกวัน จนเป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระของบิดามารดา ในช่วงที่กำลังศึกษามหาวิทยาลัยครู ครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักจึงจำเป็นต้องหยุดการเรียนเพื่อมาทำงานเป็นครูผู้ช่วยสอน เพื่อดูแลครอบครัวและส่งน้องสาวเรียนจนจบการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่ผ่านมาครอบครัวได้ประสบปัญหามากมาย ทั้งน้องสาวป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ทำให้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในช่วงเวลานั้นมารดา มีปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจมาก เนื่องจากคิดมากกับอาการป่วยของน้องสาว และมารดาต้องดูแลน้องสาวจนไม่มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ปัจจุบัน นางปริยากร ต้องดูแลบิดามารดาและน้องสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งดูแลหลาน อีก 2 คน เนื่องด้วยบิดามารดามีอายุมากขึ้น จึงคิดหาทางสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงเปิดร้านขาย อาหาร ผักสด และอาหารสด ที่บ้านตนเอง จะพามารดาไปซื้อของที่ตลาดนำมาขายที่บ้านทุกเช้า พามารดา เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามช่วงเวลาและโอกาสเพื่อให้มารดามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น นางปริยากร ได้ใช้ช่วงเวลาว่างทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและส่งเสริมการเรียนการสอนแก่เด็กยากไร้ โดยการสอนหนังสือเสริมหลังเลิกเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารเย็นให้นักเรียนที่มาเรียน พามารดาและผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่าง ๆให้ห่างไกลจากโรคซึมศร้าและสมองเสื่อม จนเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรต่าง ๆ ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณมากมายจากประวัติและคุณสมบัติของ นางปริยากร ภูเลาสิงห์ สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับยกย่องสรรเสริญให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 แอดมินข่าวสระบุรีนิวส์ ขอร่วมแสดงความยินดีและขอให้”ครูโรสแอร์”รุ่งเรืองและเจริญในอาชีพหน้าที่การงาน เป็นที่รักใคร่และที่นับถือและเป็นจิตอาสาช่วยเหลือ สาธารณะชน สืบเนื่องต่อไปในอนาคต

ครูโรสแอร์ นำชมรมวัฒนธรรมรำถวาย องค์หลวงพ่อโต”วัดสะตือ
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ