ประชาชนนับหลายพัน แห่แหน ชม ศึกการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ครองความเป็นหนึ่งเดียวในลำน้ำป่าสัก ณ ศูนย์การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี หน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ สระบุรี

- Advertisement -

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี เป็นประธาน นายพชร ศรีมหาเอก นายอำเภอเสาไห้ นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิจักขณ์ โพธ์ใบ สมาชิก (อบจ.) สระบุรี (โปรโมเตอร์) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน อ.เสาไห้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทีมเรือยาวจากจังหวัดต่างๆ และประชาชนชาว จ.สระบุรี และใกล้เคียงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ก่อนพิธีเปิดคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้อัญเชิญ (ถ้วยพระราชทาน) แห่แหนตามประเพณีโบราณ จากโยนกอุทยาน (ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์) บ้านท่าราบ อ.เสาไห้ มาทางน้ำ นำมาขึ้นที่บริเวณท่าน้ำ (ศูนย์แข่งขันเรือยาว) อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ.โต๊ะหมู่บูชา บนเวทีปะรำพิธีเปิดการแข่งขัน ต่อด้วยการแสดง (ฟ้อน) ไท-ยวน จากโรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) และ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ฯ

นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด ว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.สระบุรี ประจำปี 2565 การแข่งขันเรือยาว เป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของ จ.สระบุรี ซึ่งมีมาตั้งแต่ ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา เป็นวิถีชีวิตของชาวสระบุรีที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ได้พึ่งพาอาศัยลำน้ำป่าสักประกอบอาชีพในการจับปลา และเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงออกพรรษาจะว่างเว้นจากการทำนา ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านจึงรวมตัวกันฝึกซ้อม “พานเรือยาว” เพื่อเตรียมแข่งขันกันในห้วงฤดู “ทอดกฐิน” ซึ่งในแต่ละปี วัดต่างๆที่ ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำป่าสักจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเรือยาว โดยมีรางวัลเป็น “กองผ้าป่า” 1 กอง เพื่อสร้างความสนุกสนานและเกิดความสามัคคีในกลุ่มชาวบ้าน กระทั่งในปี พ.ศ.2525 จึงได้มีการฟื้นฟูการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นอีกครั้งในงาน “ทอดกฐินหลวงพระราชทาน” สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ที่ วัดสมห์ประดิษฐาราม อ.เสาไห้ ในโอกาสนั้น จึงได้กำหนดให้เป็นประเพณีสำคัญของ อ.เสาไห้ และได้จัดการแข่งขันเรือยาวติดต่อกันมาทุกปี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี กล่าวในพิธีเปิดว่า ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน่วยงานองค์กรต่างๆ ภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ ซึ่งทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญาท้องถิ่น การแข่งขันเรือยาวของชาว อ.เสาไห้ ให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับ จ.สระบุรี และปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรู้คุณค่าของน้ำ ก่อ่ให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาแหล่งน้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.สระบุรีให้ดียิ่งขึ้น สำหรับการจัดการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย,เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย และเรือพื้นบ้าน ไม่เกิน 10 ฝีพาย โดยมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 36 ลำ ใช้เวลาในการแข่งขัน จำนวน 2 วัน ( 13-14 ส.ค.65) วันนี้ 13 ส.ค. เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อ คัดผู้ชนะ เข้าไปชิงชนะเลิศของแต่ละประเภทใน วันที่ 14 ส.ค.65 ซึ่ง หลังพิธีเปิด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ ปล่อยเรือยาวลงสู่สนามในแม่น้ำป่าสัก ทันทีท่ามกลาง ทีมพากษ์ฝีปากเอก กระตุ้นเสียงเชียร์ ของประชาชนที่ชื่นชอบในเกมการแข่งขันเรือยาว เฝ้ารอชมเต็มอัฐจันทร์ริมฝั่งหน้าที่ว่าการ อ.เสาไห้ นับพันคน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ