ผู้ว่าฯจังหวัดสระบุรี มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับเด็กนักเรียนที่ขัดสน ตามโครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่ยากจน ในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี.

- Advertisement -
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี
นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารรวมใจเทศบาลเมืองสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนยากจน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี โดยมี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯสมาชิกเทศบาลฯ นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี นส.กาญจน์ชนิฐา เอกแสงศรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์นักเรียน สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี แขกผู้มีเกียรติ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ด้วยกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชีวิตของนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองในเบื้องต้น ได้กำหนดนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารี ให้แก่บุตรได้ เทศบาลเมืองสระบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้การศึกษาที่มีคุณภาพตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน ในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 144 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จึงจัดหาชุดลูกเสือ-เนตรนารี และอุปกรณ์ให้กับนักเรียนที่ยากจน การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับการสนับสนุนถุงเท้านักเรียนจาก บริษัท เอส ซี เอส สปอรต์แวร์ จำกัด จำนวน 139 คู่ นอกจากนี้เทศบาลเมืองสระบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดเรียงความนักเรียนในหัวข้อ”ในหลวงกับการพัฒนาแหล่งน้ำ” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชนตลอดจนร่วมสำนึกในมหากรุณาธิคุณ ในโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 10 โดยมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ผลการประกวดเรียงความ”ในหลวงกับการพัฒนาแหล่งน้ำ” โดยมติได้พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจเรียงความ ซึ่งประกอบด้วย ดร.แสงระวี วาจาวุทธ ผู้เชียววชาญพิเศษด้านการศึกษา , นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ได้คัดเลือกเรียงความในหัวข้อ”ในหลวงกับการพัฒนาแหล่งน้ำ”เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งผู้ชนะเลิศ อันดับ ที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอรัญญา ตาระเกตุ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , อันดับที่ 2 เด็กชายสมพรทิตย์ เพชรชมพู โรงเรียนเทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , อันดับที่ 3 เด็กชายชยพร ทระชิต โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ