SCG ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จัดกิจกรรม”สภากาแฟ”สร้างความคุ้นเคยและปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วน ในจังหวัดสระบุรี.

- Advertisement -

วันที่19 กรกฎาคม 2565 ที่ สำนักงานห้องประชุม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย SCG ( แก่งคอย ) จำกัด นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน งานสภากาแฟ มีคุณเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร ผู้อำนวยการ โรงงานปูนซิเมนต์ไทย สระบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นาย นพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพบปะ สร้างสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น แจ้งกิจกรรม นโยบายที่จะดำเนินการ โดยจัดขึ้นเดือนละครั้ง สลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี โรงานปูนซิเมนต์ไทย สระบุรี ภาคเอกชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในครั้งต่อไปจะเป็นหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ