เรือนจำจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.)ประจำปี 2565 เพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำอย่างทั่วถึง

- Advertisement -
นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรี นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกันต้อนรับ นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และนายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรี เพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสรจ.) ปี 2565 รุ่นที่ 5 พร้อมกับได้มอบวุฒิบัตร และเสื้อปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าอบรมฯ ในปี พ ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ด้านการบริการทางการพยาบาล โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็น แก่ผู้ต้องขัง และองค์ความรู้ด้านสุขภาพในเรือนจำแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.)


ด้วยกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)ขึ้นเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำในเรือนนอนและโรงฝึกงานในเรือนจำเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เฝ้าระวังคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นดูแลช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ได้รับการบริการเข้าถึงสาธารณสุข มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนที่ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการมาถึงสถานพยาบาล เพื่อรับการตรวจรักษาและเข้าถึงการรักษาผู้ต้องขังแต่ละกองงาน ต้องรอให้ถึงวันของกองงานตนเองถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปตรวจที่สถานพยาบาลแต่หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็จะได้รับการรักษาก่อนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีกำลังไม่เพียงพอ จึงใช้ระบบคัดกรองในแดนก่อน เพื่อไม่ให้มีปริมาณผู้ต้องขังมาที่สถานพยาบาลจำนวนมาก จนเป็นภาระของสถานพยาบาลมากเกินไปด้วยให้อาสาสมัครนักโทษประจำกองงานนั้นๆ เป็นผู้คัดกรองเบื้องต้น จึงมีความจำเป็นที่อาสาสมัครคัดกรองอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉพาะทางการแพทย์อาจวินิจฉัยผิดและทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย เข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพตามสิทธิของตน รวมถึงการส่งเสริมและป้องกันโรคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเสมอภาคกัน สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ(อสรจ.)ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็น ผู้ต้องขังชาย จำนวน 50 คน และผู้ต้องขังหญิง จำนวน 10 คน ระยะการฝึกอบรม 5 วัน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ