จังหวัดสระบุรีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือโครงการ ศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตรองค์พัฒนาความรู้ ทักษะ และการทำงานร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำปี 2565.

- Advertisement -

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเครือซิเมนต์ไทย ม่วงน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (The Convergence of Collaborative Governance : CCG Saraburi 2022) ซึ่งเป็นความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

จังหวัดสระบุรีได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กาควิชาการ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นหัวข้อการเรียนรู้ที่สำคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ แนวคิดการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการปฏิบัติจริง (Change Management) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(Collaborative Governance)และแนวคิดการบริหารองค์กรยุคใหม่ที่มุ่งเน้น “คน” เป็นหัวใจสำคัญ(Governance and Management in the Digital Era) จัดภายในปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๕ และกิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการกำหนดจัดภายในปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๕ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๕ นอกจากนี้ได้มีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนายแมนรัตน์ รัดนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายศาณิต เกษสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และนายเจริญชัย เลียวเกรียงไกร ผู้อำนวยการโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ไทยสระบุรี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โดยมี รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร จากนิด้า ดำเนินรายการ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ