นายกฯ”เชน” ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เตรียมพร้อม ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย เทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปี 2565.

- Advertisement -
นายกฯเชน ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 10 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลฯ นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี โดยมีคณะครู นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสระบุรี พุทธสมาคมสว่างรัตนตรัยสระบุรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมเป็นการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยเสมือนจริง เริ่มต้นจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณ ชั้น 2 ของอาคารเรียน ครูได้ทำการดับเพลิงในขั้นต้น ไม่สามารถระงับเพลิงได้ จึงได้แจ้งไปสถานีดับเพลิง ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ สถานีดับเพลิงศูนย์อาชาเทศบาลเมืองสระบุรี จัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ ทีมดับเพลิง ทีมค้นหา เข้ามาระงับเหตุ อาคารไฟไหม้ชั้น 2 ขณะเพลิงกำลังลุกไหม้ มีผู้ติดค้างอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก ทางครูได้นำนักเรียนอพยพลงมาด้านล่างอย่างปลอดภัย แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ติดค้างอยู่ข้างบน ทางรถกู้ชีพทีมค้นหาและรถบันไดสนับสนุนเหตุเกิดบนชั้น 2 สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาต่อมา แต่มีผู้ติดค้างสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 5 ราย และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกจำนวน 5 ราย จึงได้ทำการอพยพผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ 5 รายโดยการไต่บันไดลงมา ขณะเดียวกัน เกิดเหตุบันไดทางลงขัดข้องอีก ทางทีมกู้ภัยก็ได้ให้ผู้ติดค้างอีกส่วนหนึ่งกระโดดลงมาทางเบาะลม เพลิงก็ได้สงบลงทางทีมกู้ภัยเทศบาลเมืองสระบุรีได้นำผู้ประสบภัย ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 5 ราย ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลำเลียงลงรถบันได ส่งต่อให้ทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองสระบุรี ทำการรักษาต่อไปโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 – 2570 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานที่เสี่ยงภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประสานการทำงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกันแบบบูรณาการ 2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ของหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานข้างเคียง ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมออกปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยง 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ