นายกฯ”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน”เมืองเพรียว คัพ”มุ่งหวังให้เยาวชนในชุมชน รัก สมัคร สมาน สามัคคี ห่างไกลยาเสพติด.

- Advertisement -
นายกฯเชน ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาฟุตบอลสระบุรีอารีน่า ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเมืองเพรียวคัพ การแข่งขันฟุตบอล 6 คน ต้านยาเสพติด โดยมี นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี กล่าวต้อนรับรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี นักกีฬาผู้เข้าการแข่งขัน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการเมืองเพรียว คัพ เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน เพื่อรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โดยเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ที่กำลังคุกคามสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชนของชาติ ประกอบกับเป็นอำนาจหน้าที่สำคัญของเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งต้องให้บริการแก่ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม จึงจัดโครงการเมืองเพรียวคัพ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 6 คน เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นฟุตบอล ส่งเสริมการรณรงค์ต้านภัยเอดส์และยาเสพติด ตามนโยบานของรัฐ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถด้านฟุตบอล รวมทั้งเผยแพร่และขยายผลในวงกว้างของกีฬาฟุตบอลให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไป วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรักกีฬา รักการออกกำลังกาย รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย 2. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อให้ เยาวชน และประชาชนได้มีการพัฒนาร่างกาย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนรักการออกกำลังกายและรักการเล่นกีฬา 5.เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคีของชุมชน โดยทำการแข่งขัน จำนวน 15 วัน ได้แก่ วันที่ 18 19 25 26 มิถุนายน 2565 วันที่ 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 7 สิงหาคม 2565

นายกฯ”เชน”ได้ให้สัมภาษณ์ว่าโครงการเมืองเพรียวฟุตบอลคัพ เป็นกีฬานักฟุตบอล 6 คน จัดการแข่งขันภายใน วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ยาวไปถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2565 มีนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด จำนวน 16 ทีมด้วยกันเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมด ทั้ง 16 ทีม ทางคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลเล็งเห็นว่าพี่น้องในชุมชนทั้ง 29 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี มีนักกีฬาฟุตบอลเป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้บริหารเทศบาล จึงได้จัดโครงการฟุตบอลเมืองเพรียวคัพขึ้น เพื่อให้นักกีฬาได้เข้ามาร่วมทำการแข่งขันกัน ซึ่งมองเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ เป็นกีฬารณรงค์ต้านภัยยาเสพติดและหวังว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จและมีนักกีฬาในชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในปีต่อไปหวังว่าจะมีนักกีฬาในชุมชนเพิ่มขึ้นอีก เพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มุ่งหวังให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ถ้าโครงการนี้สำเร็จตามเป้าหมาย กำลังวางแผนฟุตบอล อะคาเดมี่ ต่อไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ