ประชุมเทศบาลเมืองสระบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 นายกฯ”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นำแผนพัฒนาโครงการต่างๆมาปรับปรุง”เมืองปากเพรียว”ให้ดียิ่งขึ้นและดีกว่าเดิม.

- Advertisement -
นายธีรรัตน์จึงยิ่งเรืองรุ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

วันนี้ (26 พ.ค.65) เวลา 10.00น. ณ อาคารรวมใจเทศบาลเมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี  เทศบาลเมืองสระบุรี จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 มีนายสุวิชา ศิริบุญ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมีนางวรรณา อุ่นอารมณ์ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ทั้ง 3 เขต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 6 ระเบียบวาระ พร้อมกันนี้ทีมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระบุรี และหัวหน้าสาวนราชการ นำโดยนายธีรรัตน์  จึงยิ่งเรืองรุ่ง(นายกฯ เชน) นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายวิทูล หนูยิ้มซ้าย(รองฯโทนี่)นายนฤพนธ์  อุตรพงศ์(รองฯ แชมป์) รองนายกเทศมนตรี นายบุดดี ทิณเสวก เลขานุการนายกฯ นายยุทธนินท์  สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ และข้อหารือที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้าราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งที่เทศบาลเมืองสระบุรีใหม่จำนวน 2 คน คือ นายวิรัตน์ จำเรียง ผอ.สำนักช่าง เทศบาลเมืองสระบุรี ย้ายมาจากเทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี ,นายทัต นาควิเชียร ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ย้ายมาจากเทศบาลตำบลธัญบุรี ปทุมธานี

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ยื่นไว้ โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการคอยตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่ อาทิ เช่น การปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี(ตลาดใน) การจัดเก็บค่าบริการสถานที่จอดรถที่เทศบาลฯ กำหนดไว้ การปรับปรุงพื้นที่อาคารเก็บขยะของเทศบาลฯ การย้ายท่อประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้างถนน ฯลฯ พร้อมกันนี้นายพูนสวัสดิ์ สินธพรัตนะ สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามผ่านประธานสภาฯ เรื่องการกำจัดยุงในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า ช่วงนี้ เข้าสู่ฤดูฝน น้ำท่วมขัง ทำให้เกิดมียุงเป็นจำนวนมาก และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่สาธารณะที่ดับบ่อย เกรงว่าจะเกิดอันตราย ต่อผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน ในตรอกซอกซอย ซึ่งนายธีรรัตน์ นายกฯ เทศบาลเมืองสระบุรี ได้รับทราบปัญหาและชี้แจง พร้อมเร่งรัดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเข้าดำเนินการโดยเร็ว ที่ประชุมรับทราบ ประธานสอบถามสมาชิกเทศบาลฯ ท่านใดจะประสงค์จะสอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565.

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ