จังหวัดสระบุรี แถลงข่าว เตรียมพร้อม จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและกิจกรรม”เที่ยวสบายใจ ไหว้พระพุทธบาทสระบุรี” เริ่มงานวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

- Advertisement -

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีและกิจกรรม”เที่ยวสบายใจ ไหว้พระพุทธบาทสระบุรี ” โดยมีนายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี นายอำเภอพระพุทธบาท ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี นางสาว นิสา สังข์ศร ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี เริ่มงานในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ปฐกฐาพิเศษ ทิศทางการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานของกรมศิลปากร : โอกาส และการมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานของชุมชน โดย อธิบดีกรมศิลปากร การเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “พระพุทธบาท สระบุรี : เส้นทางแห่งศรัทธา และวิถีไทย อดีต – ปัจจุบัน” โดยวิทยากรชื่อดัง ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ : ผอ.ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับพม่า อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) กรมศิลปากร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรม – ภาษาถิ่น กระทรวงวัฒนธรรม กรรมการวรรณคดีแห่งชาติ อาจารย์บุญเลิศ เสนานนท์ : นักวิชาการอิสระ นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ วิทยากรพิเศษด้านภาษาโบราณ และอาจารย์ภูธร ภูมะธน : นักวิชาการอิสระ เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุ การจัดแสดงนิทรรศการ “มรดกเมืองสระบุรี” ชมพิพิธภัณฑ์วัดพระพุทธบาทฯ การจำลองมหรสพสมโภชพระพุทธบาท สระบุรี ชุด “ปางเสด็จพุทธสมโภชพระพุทธบาท” (การแสดงโขน) โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร คณะไก่แก้วการละคร ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ