จังหวัดสระบุรี&กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Black to school) ณ ห้าง สรรพสินค้า โรบินสัน สระบุรี

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ห้างสรรพสินค้าโรบิน สันสระบุรี โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยนายสุชาติ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) และนางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลาน ได้มอบหมายให้นายธนชาต เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านครัว นำคณะนักเรียนจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านครัว และคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอ เข้าร่วมโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back to School) จัดโดยจังหวัดสระบุรี ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐภาคเอกชน จำนวน 60 คน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานตามโครงการดังกล่าวนางสาวสุทธินี นุชนารถ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี กล่าวว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ชีวิตของเด็กทุกคนในประเทศต้องหยุดชะงัก เด็กต้องเผชิญวิกฤตการณ์เรียนรู้ เด็กในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและปานกลางขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการเรียนรู้ทางไกล และต่อการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างไม่เท่าเทียม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ รวมถึงแบ่งเบาภาระของครอบครัวในด้านการศึกษา การซื้ออุปกรณ์การเรียน และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงสนับสนุนให้มีการส่งต่อ แบ่งปัน สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง หรือด้อยโอกาสเพื่อช่วยให้เด็กได้กลับมาเรียนอีกครั้ง เพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อโอกาสและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการในระดับจังหวัด จึงได้กำหนดดำเนินโครงการ เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียนจังหวัดสระบุรี ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปโดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยดีโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดตัวโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน พร้อมกันทั่วประเทศ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ