นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิด ห้องพักพิเศษสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระบุรี ในโครงการ”ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์”

- Advertisement -

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดห้องพักพิเศษสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระบุรี ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และนายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสระบุรี พิธีเปิดห้องพักพิเศษสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำสระบุรี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเล็งเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ การพยาบาล รวมถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิของผู้ต้องขังควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก จึงได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น และได้ทรงมีเมตตาให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ แม้กระทั่งผู้ถูกคุมขังที่อยู่ในเรือนจำ และหากจำเป็นต้องรับตัวรักษาในโรงพยาบาลต้องจัดห้องแยกกัก และสถานที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นอนเฝ้า ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำและพร้อมให้บริการ ผู้ต้องขังกรณีจำเป็นต้องรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล ได้รับการดูแลสุขภาพเท่าเทียมกับบุคคลภายนอก

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ