สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล”เสาเสมาธรรมจักร”แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา นางสมศรี ศิระวัฒนานนท์ ประธานผู้บริหาร บจก.ศิลาชัยเจริญ นายอธิปพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา ประธานผู้บริหาร บจก.แอมเพอริชสโตน ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ.

- Advertisement -
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสมศรี ศิระวัฒนานนท์ ประธานผู้บริหาร บจก.ศิลาชัยเจริญ
นายอธิปพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา ประธานผู้บริหาร บจก.แอมเพอริชสโตน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ นางสมศรี ศิระวัฒนานนท์ ประธานผู้บริหารศิลาชัยเจริญ นายอธิปพัฒน์ อริยพิทักษ์เดชา ประธานผู้บริหาร บจก.แอมเพอริชสโตน เข้ารับรางวัลพระราชทาน”เสาเสมาธรรมจักร” จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถูกคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563 -2564 เนื่องในวัน”วิสาขบูชา”วันสำคัญสากลของโลก โดยมีคุณสมบัติ ผลงาน ครบถ้วน ตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเภท 10 หมายถึง คฤหัสถ์ ที่ประกอบอาชีพสุจริตและมีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชนทั่วไป ซึ่งไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบสัมมาชีพ เว้นจากมิจฉา วนิชชา คือการค้าขายที่ผิดศีลธรรม มีเมตตา ต่อคนงานและลูกจ้าง มีสวัสดิการดี บำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ละเว้นอบายมุข และมีศรัทธาเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทางใดทางหนึ่ง หรือเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา โดยมีผลงานปรากฏเป็นที่เด่นชัด และเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของมหาชน ในชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีความสม่ำเสมอ วางตนในด้านการดำรงชีวิตส่วนบุคคล และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ