ชุมนุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จำกัด”ขอวิงวอน”ให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง จัดสรรโควตา นมโรงเรียน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และความเป็นธรรม.

- Advertisement -
นายสมาน เหล็งหวาน ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทยเดนมาร์ค จำกัด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ชุมนุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายสมาน เหล็งหวาน ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด พร้อมด้วยสมาชิกชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ภาคกลาง ร่วมประชุมแนวทางในการหารือ แนวทางเรียกร้อง ให้ รัฐบาล หน่วยงาน ผู้มีอำนาจ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการโครงการนมโรงเรียนได้พิจารณาทบทวนการจัดสรรสิทธิ์โควต้า นำนมโรงเรียน ให้เน้นไปที่ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรด้วยความเป็นธรรม มีโรงงานผลิตนมที่ได้มาตรฐาน โดยมีผู้สื่อข่าวเข้าร่วมสังเกตการณ์

ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ก นำโดย นายสมาน เหล็งหวาน ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนม-ไทยเดนมาร์ค จำกัด พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม วอนขอร้องให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการนมโรงเรียนในภาคเรียนปีต่อไป ปี 2566 ได้พิจารณาทบทวน โดยเฉพาะการจัดสรรสิทธิ์โควตา นำนมโรงเรียนให้เน้นไปที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานที่รับซื้อน้ำนมดิบ จากเกษตรกรด้วยความเป็นธรรม ดูแลงานส่งเสริมเกษตรกร มีโรงงานผลิตนมที่ได้มาตรฐาน รับซื้อน้ำนมที่มีคุณภาพตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด มาผลิตเป็นนมโรงเรียน การออกมาเรียกร้อง ของชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์คในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการเอาเปรียบคนอื่น เพียงแต่ขอให้ผู้มีอำนาจจัดสรรสิทธิ์โควตานมโรงเรียนด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมที่สุด ไม่ต้องสนใจความคิดเห็นของคนบางคนที่พยายามสร้างกระแสเพื่อกดดันรัฐบาล หรือ ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยเห็นควรให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการดำเนินการนมโรงเรียนอย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน กล่าวคือ ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน จะได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพและงบประมาณใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการและดูแลเกษตรกรไทยมีอาชีพการเลี้ยงโคนมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ข้อเรียกร้องมีดังต่อไปนี้
1 ในนามชุมนุมสหกรณ์ฯขอให้ทบทวนพิจารณาโควต้าโรงเรียนให้แก่กลุ่มเกษตรกรก่อน
2 ให้สหกรณ์มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมจริงเป็นสมาชิกและได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU ซื้อขายน้ำนมดิบระหว่างกันและต้องการขอสิทธิ์โควตาทำนมโรงเรียนโดยขอจัดสรรสิทธิ์โควตาให้เป็นไปตาม สัดส่วนที่เป็นธรรมและโปร่งใส (เกษตรกรต้องเป็นตัวจริง)ที่รวมตัวเป็นสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรตัวจริงเท่านั้น
3 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประกอบการนมโรงเรียน อนุญาตประกอบกิจการโรงงานเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์โคนม โดยให้สามารถจ้างโรงงานผลิตภัณฑ์นมในพื้นที่ ที่มีกระบวนการผลิตผ่านหลักเกณฑ์อาหารเสริม นมโรงเรียนเป็นไปตามข้อกำหนด
4 พิจารณาให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์โคนมได้สิทธิ์โควต้าเข้าไปทำนมโรงเรียนง่ายและมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มน้ำนมที่ผลิตได้และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้สหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีตลาด ที่แน่นอน มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

- Advertisement -

ชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ติดตามการดำเนินงานโครงการนมโรงเรียนมาโดยตลอด จะเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ด้วยเจตนารมณ์ให้เด็กๆได้ดื่มนมโคสดแท้ไม่ผสมนมผง ทำให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงควบคู่ไปกับเกษตรกรสามารถขายน้ำนมดิบได้และมีตลาดรองรับที่แน่นอน แต่ปรากฏว่า การบริหารจัดการโครงการเกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์ จาก โครงการนี้ตามที่ควรจะเป็น เนื่องจากมีการ แย่งชิงโควต้า ของโรงงาน เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้ามาทำนมโรงเรียนของผู้ประกอบการ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้แล้วยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ดูแลรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร เป็นจำนวนมากๆในแต่ละปี อย่างเช่น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย( อ.ส.ค.)ตามสัดส่วนที่ควรจะได้ โดนอ้างว่าเป็นองค์กรของภาครัฐ ไม่ควรมาทำโครงการนมโรงเรียนแข่งขันกับเอกชน เหตุผลที่กล่าวอ้างไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ต้องการดูแลเกษตรกรและรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโดยตรงประมาณ 700 ตัน/วัน คิดเป็น 1 ใน 5 ของประเทศซึ่งเป็นนมโคสดแท้จากเกษตรกรไทย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ