นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล สมาชิกวุฒิสภา ภาคกลาง รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียง ให้แก่มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี.

- Advertisement -

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ได้กำหนดจัดงานวันราชภัฎ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามสถาบันฯราชภัฎ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ซึ่ง คำว่า “ราชภัฎ” ให้ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน” ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และแสดงความยินดีแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2562 และมอบรางวัลเพชรเทพสตรี รางวัลผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ในการนี้ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล สมาชิกวุฒิสภา ภาคกลาง ในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ได้เข้าร่วมรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าวด้วย โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ