นายกฯ”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง”เพิ่มศักยภาพองค์กร”ปฐมนิเทศพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระบุรี.

- Advertisement -
นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
นายยุทธนนินท์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี

วันที่ กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารรวมใจ เทศบาลเมืองสระบุรี นายก”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรื่องรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” โดยมี นายยุทธนินท์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเทศบาลพนักงานข้าราชการเข้าร่วมในพิธีพร้อมเพียงกันโดยมี พนักงานจ้างจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนเทศบาลเข้ารับการปฐมนิเทศเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการการควบคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


โดยคณะผู้จัดโครงการฯ นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง กล่าวเปิดการอบรมมอบนโยบายและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงความสำคัญของพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้พนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตลอดจนความรู้ด้านวินัย สำหรับพนักงานจ้างเมืองสระบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการบริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการฯเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรนั้น ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง ครอบคลุมงานที่ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน แนะนำให้เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการทำงาน และธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรที่เข้าทำงานใหม่ อันจะเป็นแนวทางให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่ตนควรได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรู้ในเรื่องบริบทของหน่วยงาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลงโทษทางวินัย จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรตั้งแต่แรกเริ่มปฏิบัติงานจนสำเร็จไปด้วยดี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ