“ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า”เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหินซ้อน รุ่นที่ 1 “ผู้สูงอายุคุณภาพ” ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหินซ้อน แก่งคอย.

- Advertisement -
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหินซ้อน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายนิพนธ์ จันจารุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ประธานพิธีปฐมนิเทศ โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 (โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหินซ้อน) โดยมีนางประพิศ วัชรินทร์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะวิทยากรจิตอาสา คณะครูสังกัดโรงเรียนในตำบลหินซ้อน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินซ้อน เจ้าหน้าที่พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน นักเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ มีศักยภาพเป็นทุนมนุษย์และนำไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต”ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า”โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อนและ บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ตลอดหลักสูตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน ได้ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกด้านเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความพอใจในชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพกำลังใจดี สามารถควบคุมดูแลตัดสินใจด้วยตนเองได้กลายเป็น”ผู้สูงอายุคุณภาพ” ดังคำสังคมไทยได้มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกนานอาคตจึงพยายามช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของสังคมและลูกหลานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

- Advertisement -

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ