กรมกิจการเด็กและเยาวชน คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เข้ามาใหม่ แทนตำแหน่งที่หมดวาระและว่างลง.

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุทธินี นุชนารถ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอ ได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2565 ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จำนวน 40 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงานตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา และเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมอเข้ามาใหม่ แทนตำแหน่งที่หมดวาระ และว่างลง 8 ตำแหน่ง ในการนี้นายสุชาติ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าลาน ได้มอบหมายให้ครูธนชาต เจริญสุข ครูที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านครัวนำคณะนักเรียนซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านครัว เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และผลจากการลงมติที่ประชุมได้เลือกประธาน รองประธาน คณะบริหารสภาเด็กฯ ระดับอำเภอขึ้นมาใหม่แทนตำแหน่งทึ่หมดวาระ และว่างลง ผลปรากฎว่ามติที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมสภาเด็กฯของตำบลบ้านครัว 5 ตำแหน่งที่ว่างในสภาดังนี้ 1. ประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอได้แก่ 1.นายเจษฎาภรณ์ จิตรมนตรี เป็นประธานสภาเด็กฯ คนใหม่ ของอำเภอบ้านหมอ 2. นางสาววชิรญาณ์ วงด์ดวงดำ เป็นรองประธานสภาเด็กฯ อำเภอบ้านหมอ 3. คณะบริหารสภาเด็กระดับอำเภอบ้านหมอ ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ได้แก่ เด็กหญิงสุพิตตา ป่ายาง เด็กชายศุภกิตติ์ เชื้อภักดี เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองสุกงาม และเด็กหญิงพุทธมน พลหนา ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์ และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค (ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์) ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ