องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2565

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณบริเวณ หน้าหมู่บ้านมั่นคงหมู่ 3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี นายวรวิทย์ ยอแสง นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ประธานใน พิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายก อบต.หน้าพระลาน นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน นายจำรัส คัตตพันธ์ นายก อบต.ห้วยบง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

โดยมีกิจกรรมจิตอาสาฯ ประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน ขุดลอกคลองระบายน้ำ เก็บกวาดถนน ตัดต้นไม้   โดยมีจิตอาสาพระราชทาน จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และเป็นนักรบที่กล้าหาญ ซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญในวีรกรรมตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากหงสาวดีและได้ทำสงครามกับอริราชศรัตรู จนราชอาณาจักรไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดมา.
- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ