เทศบาลเมืองสระบุรี นายกฯ”เชน”ธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง เจ้าภาพจัดประชุม ร่วมกับ ปปช.สระบุรี ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี.

- Advertisement -
นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
นายวิศิษย์ ตันอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.สระบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ อาคารรวมใจเทศบาลเมืองสระบุรี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวิศิษย์ ตันอารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.สระบุรี คณะเจ้าหน้าที่ วิทยากร ร่วมให้ความรู้และให้การแนะนำเชิงประจักษ์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตรงตามระเบียบแบบแผนในการการประเมินเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทั้งการประเมิน ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน การบริการของเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน และ ความโปร่งใสในข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรม ให้ประชาชนรับทราบได้อย่างทั่วถึง และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเน้นให้ ผู้บริหารแต่ละแห่ง จัดทำหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการคณะทำงาน ส่งให้กับ ปปช.จังหวัดสระบุรี ภายใน 7 วัน โดยมี ปลัดองค์การบริหารฯลฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จากองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตเมืองประกอบด้วย เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า เทศบาลตำบลตะกุด เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนตำงๆ

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ