“สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ”ขอเชิญร่วมบริจาคของขวัญปีใหม่ อาหาร ขนม เครื่องอุปโภค บริโภคหรือของใช้อื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ร่วมกิจกรรมแบ่งปัน ความสุข รับของขวัญในวันปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อบริจาคได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนทักษะชีวิต มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 312 หมู่ 2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 โทร.036-730-870.

- Advertisement -

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดตั้ง วันที่ 6 มีนาคม ๒๕๕๘
มีหน้าที่ดูแลคนไร้ที่พึ่ง ได้รับการคัดกรองจากสถานคุ้มครองคนไว้ที่พึ่ง จัดให้มีการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพ การสังคมสงเคราะห์นันทนาการและการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชนและ เพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่เป็นภาระของสังคม มีอาชีพ มีรายได้ สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ปกติสุข ปัจจุบันมีคนไร้ที่พึงอยู่ในความอุปการะอยู่จำนวน 75 คน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ