เทศบาลเมืองสระบุรี โดย นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน”วันสิ่งแวดล้อมไทย”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.

- Advertisement -
นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี
นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณด้านหลังห้างโลตัส สระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลเมืองสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างส่วนเทศบาล ทหาร ประชาชน อปพร.อสม.กรรมการชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ตัดฟันวัชพืช ขุดลอกคูคลองเพรียว-เสาไห้ รวมประมาณ 500 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เนื่องในวัน ที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เทศบาลเมืองสระบุรี จึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดขุดลอกคูคลอง ตลอดเส้นคลองเพรียว- เสาไห้ เป็นกิจกรรมที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความสะอาดกำจัดขยะและวัชพืช ที่กีดขวางเส้นทางการระบายน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้วย มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ปลัดอาวุโส ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระบุรี ทหาร ประชาชน อปพร.กรรมการชุมชน ด้วยมุ่งเน้นจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตัดฟันวัชพืช ขุดลอกคูคลอง คลองเพรียว- เสาไห้ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากศูนย์การทหารม้า และมณฑลทหารบกที่ 18 กองพันทหารม้า ที่ 11 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว- เสาไห้ กองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองหลายประเภททำให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากไม่มีการแก้ไข จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนจึง เป็นเรื่อง จำเป็นเร่งด่วนที่ท้องถิ่นจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานราชการทหารและประชาชนให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมมือ ร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสดสวยงามตลอดไป

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ