วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ไท-ยวน

- Advertisement -

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ขึ้น ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีให้กับนักเรียนและคณะครูกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 โรงเรียน 70 คน ได้แก่โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โรงเรียนวัดพระยาทด และโรงเรียนวัดต้นตาล โดยมีนายชวดล สิงห์คำป้อง ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการครั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน ในจังหวัดสระบุรีได้มีโอกาสเรียนรู้ มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี สู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ด้านอาหาร การทำย่ามยกมุก การย้อมผ้า มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ