พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการ Factory sandbox จังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

- Advertisement -

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Factory Sandbox จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายที่ 1 สถานประกอบกิจการ 6 แห่ง
1. บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
4. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5. บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
6. บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
ฝ่ายที่ 2 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ สระบุรี และฝ่ายที่ 3 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ชั้น 2
นางสาวนฤมล เชื้อบัณฑิต ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวถึง โครงการ Factory Sandbox ว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินโครงการฯ ภายใต้แนวคิดในการจัดการโครงสร้างและกระบวนการในลักษณะ“เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” โดยดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยมีหลักการสำคัญคือ ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล เป็นมาตรการการจำกัดวงจรการระบาดของโรคโควิด 19 เน้นการตรวจคัดกรองอย่างเป็นระบบ การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที การควบคุมโรคอย่างเข้มงวด และการดูแลผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในสถานที่เหมาะสม ให้กับสถานประกอบกิจการในภาคการผลิต ที่ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานประกอบกิจการในจังหวัดสระบุรี เพื่อให้จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคการผลิตอันเป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและน่าลงทุน

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ