บมจ.ทีพีไอโพลีน รับกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 จากศูนย์พักคอยฯ.

- Advertisement -

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ โควิด-19 หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน การแยกกักที่บ้าน หอผู้ป่วยเฉพาะของผู้ติดเชื้อไวรัสที่มีอาการไม่รุนแรง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเขี้อ SARS CoV-2 (เชื้อก่อโรคโควิด-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง Covid-19 Antigen tst self-test kits) กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือยกระดับในการควบคุม กำกับดูแลราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้ รับการจัดการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขรวมทั้งได้จัดทำมาตรการและแนวทางบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางเลือกหนึ่งในการช่วยภาครัฐแก้ปัญหา ขยะติดเชื้อที่มีการกำจัดไม่ถูกต้องและแก้ปัญหาความไม่เพียงพอต่อความสามารถในการบำบัดหรือกำจัดจากภาครัฐและภาคเอกชน ในปัจจุบันบมจ.ทีพีไอโพลีน เป็นผู้รับใบอนุญาตนำขยะมูลฝอยติดเชื้อ โควิด-19 มาเป็นเชื้อเพลิงให้บริการกำจัดขยะติดเชื้อจากศูนย์พักคอยฯ นำมากำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายในเตาเผาขยะที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 1,400 องศาเซลเซียส และนำพลังงานมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดโลกร้อน โดยการนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมาย ตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขยะมูลฝอยติดเชื้อมีอะไรบ้าง

หน้ากากอนามัย, ชุด PPE , ถุงมือใช้แล้ว, กระดาษทิชชู,สำลี, ผ้าก๊อตพันแผล, อุปกรณ์ทางการแพทย์
*ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit) ภาชนะใส่อาหารและช้อนส้อมพลาสติก ขวดน้ำดื่ม หรือหลอดดูดน้ำพลาสติก

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ