จังหวัดสระบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองสระบุรี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564.

- Advertisement -

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณท่าน้ำดับเพลิงเทศบาลเมืองสระบุรี ริมแม่น้ำป่าสัก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยนายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ให้การต้อนรับกล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน เทศบาลเมืองสระบุรีเห็นว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งควรถือปฏิบัติให้สืบต่อไป

จึงจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณี อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชน ได้ร่วมจัดทำกระทง และลอยกระทงร่วมกันทำให้เกิดความรักความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้เด็กเยาวชน ประชาชน ได้รู้คุณค่าของแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และจัดแสดงตำนานประเพณีลอยกระทงให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวตามประเพณี ทำให้เกิดความรักหวงแหนในประเพณีไทยที่สืบทอดกันมายาวนานให้เด็กเยาวชน ประชาชน ร่วมแสดงออก และซาบซึ้งในวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามตลอดจนธำรง ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ตามที่ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีมาแต่โบราณ เป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีลอยกระทงที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จึงสมควรที่จะอนุรักษ์ ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็มคุณค่าและสืบทอดเจตนารมณ์ ประเพณีลอยกระทงมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และยังเป็นการแสดงความขอบคุณและขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆและรวมถึงเป็นการ ลอยทุกข์โศก โรคภัยต่างๆ ให้หมดสิ้นไป การจัดงานครั้งนี้จังหวัดสระบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองสระบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในประเพณีลอยกระทงและต้องการให้พี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป ต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองสระบุรี ตลอดจนประชาชนที่ ชุมชนต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 ในครั้งนี้ สำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทงของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

- Advertisement -

ร่วมเป็นผู้สนับสนุน Saraburinews.com

โอนเงิน บัญชีกรุงศรี ฯ 149-914-2926 "หนังสือพิมพ์สระบุรีนิวส์"
เพื่อให้เรามีกำลังในการผลิตเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อไป ขอบพระคุณมากครับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE สระบุรีนิวส์ ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

ข่าวแนะนำ

- Advertisement -
- Advertisement -

ข่าวแนะนำ